Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Program Kapitał Ludzki
Szczegółowy opis priorytetów
System realizacji PO KL
Zasady zakmnięcia PO KL
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

System realizacji PO KL

Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z erratą

Errata do dokumentu "Zasady finansowania PO KL" obowiązującego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Errata do dokumentu "Zasady finansowania PO KL" obowiązującego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

6 - Zasady Systemu Sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik - Informacja kwartalna z realizacji PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS