Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Program Kapitał Ludzki
Szczegółowy opis priorytetów
System realizacji PO KL
Zasady zakmnięcia PO KL
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

System realizacji PO KL

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

System realizacji PO KL opracowany został przez Instytucję Zarządzającą PO KL i jego celem jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązujących Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów systemowych. Poniżej znajdują się aktualne dokumenty, archwialne wersje dokumentów są dostępne na stronie www.efs.gov.pl. Na system realizacji Programu Kapitał Ludzki składają się następujące dokumenty

1 - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL- wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL- wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zasady dokonywania wyboru projektów - wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki - najnowsza wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Errata do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dn. 28 czerwca 2013 r.

Errata do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dn. 28 czerwca 2013 r.

Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnardowej

Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnardowej

2 - Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2013 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2013 r.

3 - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

5 - Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 października 2014 r.

Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 października 2014 r.

Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS