Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Poddziałanie 5.5.2

Konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 - „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”


28.12.2012

Dokumentacja konkursowa - konkurs nr DWF_5.5.2_8_2012 - treść dokumentacji wraz z załącznikami
Ogłoszenie - konkurs nr DWF_5.5.2_8_2012

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS