Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

14-01-2016
MRPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta"

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 2.8 PO WER

11-01-2016
MRPiPS publikuje listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 2.8 PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

08-01-2016
MRPiPS publikuje "Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER" do dokumentu horyzontalnego pt. „Podręcznik Beneficjenta”

Nabór ofert dotyczących weryfikacji końcowych wniosków o płatność w PO KL

04-01-2016
MRPiPS zaprasza do składania ofert dotyczących weryfikacji końcowych wniosków o płatność w PO KL

Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w ramach PO WER

04-01-2016
MRPiPS ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w ramach PO WER: obszar „Integracja społeczna”, dziedzina Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

30-12-2015
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER Skuteczna pomoc społeczna

Konkurs uzupełniający w ramach Działania 2.4 PO WER

30-12-2015
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs uzupełniający w ramach Działania 2.4 PO WER „Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy"

Konkurs uzupełniający w ramach Działania 2.5 PO WER

29-12-2015
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej"

Konkurs w ramach Działania 2.1 PO WER

23-12-2015
MRPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.1 PO WER mający na celu przeprowadzenie szkoleń dostarczających wiedzę umożliwiającą tworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

23-12-2015
MRPiPS publikuje harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER
1   ‹   5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS