Aktualności

Wybór ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej

29-01-2016
W dniach od 8 do 16 września 2015 r. przeprowadzono nabór ofert ekspertów do procedury odwoławczej.

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych - ZMIANA WARUNKÓW

27-01-2016
Ze względu na zgłaszane uwagi i składane zapytania Zleceniodawca informuje o zmianie warunków udziału w postępowaniu na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w zakresie studiów I i II stopnia w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

27-01-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach makroregionu II w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej PO WER 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych udzielanych w projektach PO WER

25-01-2016
Zapraszamy do przesłania oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

25-01-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Integracja Społeczna” PO WER

22-01-2016
MRPiPS jako Instytucja Pośrednicząca dla poszczególnych Działań II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” PO WER 2014-2020 dokonało aktualizacji listy ekspertów w dziedzinie „Integracja Społeczna”.

Nabór ofert na szkolenie nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników MRPiPS

22-01-2016
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Roczny Plan Działania MRPiPS na rok 2016 dla Osi priorytetowej II PO WER

18-01-2016
Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania MRPiPS na rok 2016 dla Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

Roczny Plan Działania MRPiPS na rok 2016 dla Działania 1.3 Osi Priorytetowej I PO WER

18-01-2016
Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania MRPiPS na rok 2016 dla Działania 1.3 Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

18-01-2016
MRPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16.
1   ‹   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS