Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

25-02-2016
W dniu 12 lutego 2016 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłoszonym w ramach Działania 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór ofert na usługę składu i publikacji ogłoszeń w dzienniku ogólnopolskim (szacowanie wartości zamówienia)

25-02-2016
W celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi składu i publikacji ogłoszeń Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS w dzienniku ogólnopolskim.

Harmonogram prac KOP w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER

16-02-2016
W dniu 5 lutego 2016 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz skierowanych do oceny strategicznej w konkursie POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

12-02-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach makroregionu I i III w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15.

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

12-02-2016
W dniu 29 grudnia 2015 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) ogłosił w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16.

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

11-02-2016
W dniu 29 grudnia 2015 r. Departament Wdrażania EFS ogłosił w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna nabór wniosków w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16.

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

08-02-2016
Informujemy o zmianach zapisów Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16, na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

08-02-2016
W dniu 1 lutego 2016 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze „Integracja społeczna”

04-02-2016
Publikujemy wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie „Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji

29-01-2016
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.
1   ‹   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS