Aktualności

Uszczegółowienie listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

09-03-2016
Uszczegółowienie załącznika "Lista projektów wybranych do dofinansowania na podstawie spełnienia kryterium strategicznego w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15" w informacji z dnia 23.12.2015 r.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

08-03-2016
W dniu 18 lutego 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

07-03-2016
MRPiPS publikuje listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

04-03-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

Lista projektów po pozytywnej ocenie formalnej w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

04-03-2016
MRPiPS publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

Nabór ofert na usługę składu i publikacji ogłoszeń Departamentu Wdrażania EFS w dzienniku ogólnopolskim

03-03-2016
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi składu i publikacji ogłoszeń Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS w dzienniku ogólnopolskim w 2016 r.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

02-03-2016
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16.

Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

01-03-2016
Departament Wdrażania EFS w MRPiPS ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 na realizację projektów w ramach Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym PO WER.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

01-03-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę strategiczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach makroregionu III w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej PO WER 2014-2020.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

26-02-2016
Publikujemy listę projektów, które które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15.
1   ‹   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS