Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

14-04-2016
Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 2.8 PO WER.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

12-04-2016
Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16.

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

07-04-2016
W dniu 31 marca 2016 r. oraz w dniu 1 kwietnia 2016 r. została zakończona ocena projektów pozakonkursowych złożonych w ramach PO WER przez Centralny Zarząd Służby Więziennej (Działanie 2.7) i Bank Gospodarstwa Krajowego (Działanie 2.9).

Pokaż swój projekt podczas ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”!

06-04-2016
Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z FE i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – zgłoś się na stronie www.dniotwarte.eu!

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

04-04-2016
Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 pn. „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej"

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

01-04-2016
MRPiPS zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 pn. „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

01-04-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 pn. Zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Unieważnienie procedury wyboru wykonawcy usługi składu i publikacji ogłoszeń Departamentu Wdrażania EFS

25-03-2016
Informujemy o unieważnieniu procedury wyboru wykonawcy usługi składu i publikacji ogłoszeń Departamentu Wdrażania EFS w dzienniku ogólnopolskim.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

24-03-2016
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16, dotyczącym wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych w projektach PO WER

15-03-2016
Zapraszamy do przesłania oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).
1   ‹   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS