Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

27-04-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach Działania 2.4 PO WER.

Podpisano umowę między MRPiPS a BGK dotyczącą pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej

27-04-2016
W dniu 25 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pozakonkursowego pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”.

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania w ramach PO WER

26-04-2016
W dniu 11 i 18 kwietnia br. została zakończona ocena projektów pozakonkursowych Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych

26-04-2016
Publikujemy interpretację dotyczącą stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych. Dokument został sporządzony przez Ministerstwo Rozwoju.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w zakresie studiów II stopnia w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

25-04-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach makroregionu III w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 ogłoszony w II Osi priorytetowej PO WER 2014-2020.

Nabór partnera do projektu konkursowego partnerskiego w ramach Działania 2.16 PO WER

22-04-2016
MRPiPS ogłasza nabór partnera do projektu konkursowego partnerskiego, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

22-04-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.4).

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

21-04-2016
Informujemy, że zmianie uległy zapisy w Załączniku nr 9a, 9b oraz Załączniku nr 18 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00‐IP.03‐00‐001/16 w ramach Działania 2.7 PO WER.

II część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

21-04-2016
Publikujemy II część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

15-04-2016
W związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 28 kwietnia 2016 r.
1   ‹   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS