Aktualności

Zalecenia IZ PO KL dotyczące udzielania zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności

17-03-2015
Publikujemy zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące udzielania zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności.

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno - biurowych na rzecz Wydziału Kontroli Departamentu Wdrażania EFS

16-03-2015
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert dotyczących wykonywania prac administracyjno – biurowych na rzecz Wydziału Kontroli (umowa zlecenie).

Szacowanie wartości usługi wykonania, dostawy oraz montażu tablicy ze szkła akrylowego z nadrukiem

13-03-2015
W celu oszacowania wartości zamówienia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) zwraca się z prośbą o wycenę usługi wykonania, dostawy oraz montażu tablicy ze szkła akrylowego.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych w 2015 r.

13-03-2015
W celu oszacowania wartości zamówienia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych w 2015 roku.

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno-biurowych na rzecz Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS

06-03-2015
W ramach procedury rozeznania rynku MPiPS zaprasza do składania ofert na wykonywanie prac administracyjno-biurowych na rzecz Departamentu Wdrażania EFS (umowa zlecenie).

Zalecenia audytowe KE dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków EFS

27-02-2015
Instytucja Zarządzająca PO KL informuje o zaleceniach audytowych Komisji Europejskiej dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków EFS.

Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.2 PO KL

26-02-2015
W dniu 19 lutego 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „Monitorowanie losów dziecka – standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”.

CRZL zaprasza na szkolenia z nowych technologii dla pracowników w wieku 45+

17-02-2015
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na szkolenia z nowych technologii dla pracowników w wieku 45+.

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy narzędzia (arkusza kalkulacyjnego) dla 3 projektów systemowych

09-02-2015
Zaproszenie do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowania narzędzia (arkusza kalkulacyjnego) dla 3 projektów systemowych na potrzeby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w MPiPS.

Zapytanie ofertowe na wybór eksperta do kontroli projektów PO KL w obszarze udzielania zamówień publicznych

05-02-2015
Departament Wdrażania EFS w MPiPS zaprasza do składania ofert na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli maksymalnie 40 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1   ‹   16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS