Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 po procedurze odwoławczej

24-06-2016
Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 po procedurze odwoławczej

Zmiana wzoru umowy w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 oraz POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

21-06-2016
MRPiPS informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 9 do regulaminów konkursów nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 oraz POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

09-06-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

Unieważnienie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16

25-05-2016
MRPiPS unieważnia konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 „Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej”

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

23-05-2016
MRPiPS publikuje listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu uzuepłniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

20-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

20-05-2016
MRPiPS publikuje listę rankingową projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

18-05-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 pn. „Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach ”

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

12-05-2016
Pomiędzy MRPiPS a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego” w zakresie studiów I i II stopnia

Nabór partnera do Projektu konkursowego partnerskiego w ramach Działania 2.16 PO WER został unieważniony

12-05-2016
MRPiPS informuje, iż nabór na partnera do projektu konkursowego partnerskiego planowanego do złożenia w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 został unieważniony
1   ‹   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS