Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie serwisu internetowego poświęconego PO WER w MPiPS

12-05-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na wykonanie serwisu internetowego poświęconego nadzorowanym działaniom w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Zmiany w funkcjonowaniu infolinii dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

12-05-2015
Informujemy, że w dniu 12.05.2015 r. infolinia dotycząca konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 będzie czynna do godz. 12.00.

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020

06-05-2015
Departament Wdrażania EFS w MPiPS ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów PO WER

30-04-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zatrudnienie”

Weź udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich i poznaj projekty realizowane w ramach PO KL

29-04-2015
W dniach 7-10 maja 2015 r. w całej Polsce odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w ramach których będzie można poznać m.in. projekty realizowane w Programie Kapitał Ludzki. Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Ciebie w Twojej okolicy!

Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Działania 1.3 PO WER 2014-2020

24-04-2015
W dniu 9 kwietnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Działania 1.3 Osi priorytetowej I Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

III edycja Konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

16-04-2015
Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z EFS w ramach PO KL.

Sprawozdanie roczne za 2014 rok z realizacji Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16-04-2015
Publikujemy sprawozdanie roczne za 2014 rok z realizacji Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” PO KL.

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno-biurowych na rzecz Wydziału Kontroli Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS

13-04-2015
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert dotyczących wykonywania prac administracyjno-biurowych na rzecz Wydziału Kontroli (umowa zlecenie).

Projekt Ministerstwa Zdrowia nadzorowany przez MPiPS wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”

18-03-2015
Informujemy, że projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.2 PO KL został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”.
1   ‹   15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS