Aktualności

PARP zaprasza na cykl konferencji dotyczących rynku pracy

26-05-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl konferencji pt. "Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki".

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Zatrudnienie” PO WER

25-05-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło procedurę naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Zatrudnienie” w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Międzynarodowe badanie osób 50+ w Polsce

25-05-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje Polskę w VI rundzie badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).

Zmiany w funkcjonowaniu infolinii dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

22-05-2015
Informujemy, że w dniu 22.05.2015 r. infolinia dotycząca konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 będzie czynna do godziny 11.00.

Zmiany w funkcjonowaniu infolinii dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

20-05-2015
Informujemy, że w dniu 20.05.2015 r. infolinia dotycząca konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 będzie nieczynna.

Informacja na temat spotkań dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 w ramach Gwarancji dla młodzieży

18-05-2015
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 uprzejmie prosimy o delegowanie do udziału po jednej osobie reprezentującej dany podmiot.

Drugi nabór dot. kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego przez IP w dziedzinie PO WER "Zatrudnienie"

15-05-2015
W związku ze zmianą warunków naboru kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą PO WER obszar „Zatrudnienie”, MPiPS zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do ww. wykazu.

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez FISE, CRZL oraz MPiPS

14-05-2015
Zaproszenie na szkolenia wspomagające wdrożenie Nowego Standardu Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej

Zatwierdzono „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji…” w ramach Funduszy Unijnych 2014-2020

14-05-2015
W dniu 12.05.2015 r. zostały opublikowane "Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020".

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 w ramach Gwarancji dla młodzieży

13-05-2015
Zapraszamy do rejestracji na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 w ramach Gwarancji dla młodzieży.
1   ‹   14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS