Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług cateringowych

10-07-2015
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach szacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w latach 2015-2018

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

10-07-2015
Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pudeł archiwizacyjnych

09-07-2015
Zapraszamy do składania ofert na dostawę pudeł archiwizacyjnych dla Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

09-07-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

06-07-2015
Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - Oś Priorytetowa I, Działanie 1.3 PO WER.

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

02-07-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER - Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania...

1 lipca 2015 r. uruchomiono Bazę Konkurencyjności dla beneficjentów PO WER

01-07-2015
Z dniem 1 lipca 2015 r. uruchomiono stronę internetową www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Osi priorytetowej II PO WER 2014-2020

19-06-2015
W dniu 8 czerwca 2015 r. Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER w obszarze kompetencji MPiPS.

Kolejne przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

19-06-2015
Informujemy o kolejnym przesunięciu terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania w ramach PO WER

19-06-2015
W dniu 16 czerwca br. została zakończona ocena projektów pozakonkursowych Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
1   ‹   12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS