Aktualności

Konferencja: Wzmocnienie dialogu obywatelskiego

01-04-2008
9 kwietnia 2008 r. w Warszawie w hotelu Westin odbędzie się konferencja pt. „Wzmocnienie dialogu obywatelskiego”.

Konferencja: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

26-03-2008
28 marca 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się konferencja pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Kapitał Ludzki

11-03-2008
12 marca 2008 r. Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do konkursu w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji oceny merytorycznej do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów syste

28-01-2008
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Oceny Merytorycznej do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych w ramach Działania 1.1 i 1.3 Programu Kapitał Ludzki.

Zasady obiegu dokumentów i realizacji przesyłek pocztowych

01-01-2008
Zasady dotyczące obiegu dokumentów i realizacji przesyłek pocztowych dostarczanych osobiście lub przez firmy kurierskie do Departamentu Wdrażania EFS MPiPS.

Zatwierdzenie Planu Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17-12-2007
5 grudnia 2007 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu V PO Kapitał Ludzki.

Zatwierdzenie Planu Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I i II Programu Kapitał Ludzki

30-11-2007
27 listopada br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartej w uchwale nr 4 Komitetu Monitorującego z dnia 21 listopada br., zatwierdziła Plan działana na...

Podpisanie porozumień między MPiPS a Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia w ramach Priorytetów I i II PO Kapitał Ludzki

17-10-2007
12 października br. odbyła się uroczystość podpisania porozumień pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w PO KL, a Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia, którym MPiPS...

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26-09-2007
18 września 2007 r. Instytucja Zarządzająca przyjęła ostateczną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26-09-2007
Publikujemy opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL dokument pt. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1   ‹   123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS