Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

21-09-2015
W dniu 15 września 2015 r. Departament Wdrażania EFS zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

21-09-2015
W dniu 11.09.2015 r. Departament Wdrażania EFS zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej PO WER, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Konsultacje projektu założeń konkursu w ramach Działania 2.7 PO WER

18-09-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w ramach Działania 2.7 PO WER „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

14-09-2015
MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany w ramach Działania 2.4 PO WER.

Nabór ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej

08-09-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej w ramach PO WER

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

02-09-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15.

Zatwierdzony zaktualizowany Roczny Plan Działania MPiPS na rok 2015 dla Osi priorytetowej II PO WER

01-09-2015
Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER zatwierdziła zaktualizowany Roczny Plan Działania MPiPS na rok 2015 dla Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie MPiPS w ramach Działania 2.4 PO WER

01-09-2015
Informujemy o zmianie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów dot. zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

31-08-2015
Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER.

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Integracja Społeczna” PO WER

28-08-2015
MPiPS jako Instytucja Pośrednicząca dla poszczególnych Działań II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, PO WER 2014-2020 publikuje listę ekspertów w dziedzinie „Integracja Społeczna"
1   ‹   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS