Aktualności

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.2 Programu Kapitał Ludzki

09-10-2008
W dniach 2 i 7 października 2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Czesławę Ostrowską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich...

Wyniki protestu w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008

25-09-2008
Publikujemy wyniki protestu w konkursie nr DWF_5.4.2_1_2008 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”

Podpisanie umów na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki

12-09-2008
3 września 2008 r. w Warszawie pomiędzy: Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Czesławę Ostrowską, Podsekretarza Stanu a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Anetę Wilmańską, zastępcę prezesa...

Nabór asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL zakończony

15-08-2008
Instytucja Wdrażająca zakończyła procedurę naboru asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL

Wyniki protestu w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008

11-08-2008
Publikujemy wyniki protestu w konkursie nr DWF_5.4.2_1_2008 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”

Lista rankingowa projektów w konkursie nr DWF_5.4.2_1_2008

01-07-2008
Publikujemy listę rankingową projektów w konkursie nr DWF_5.4.2_1_2008 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”

Lista rankingowa projektów w konkursie nr DWF_5.5.2_1_2008

01-07-2008
Publikujemy listę rankingową projektów w konkursie nr DWF_5.5.2_1_2008 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

Przedłużenie terminu oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 5.4.2 Programu Kapitał Ludzki

06-05-2008
W związku z zakończeniem 30 kwietnia 2008 r. naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_1_2008 pt. "Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym"...

Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

18-04-2008
Wydane zostały Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Znajdują się tam wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych, aby działać w możliwie...

Lista najczęściej zadawanych pytań w ramach Poddziałania 5.4.2 i 5.5.2 Programu Kapitał Ludzki

18-04-2008
W związku z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego oraz w ramacha Poddziałania 5.5.2...
1   ‹   123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS