Aktualności

Konkurs otwarty „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

08-12-2008
8 grudnia 2008 r. ogłoszono nabór wniosków do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I PO KL - Poddziałanie 1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) w Programie Kapitał Ludzki

03-12-2008
W związku z obowiązkiem przekazywania w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach projektów realizowanych w ramach PO KL na specjalnym formularzu PEFS, informujemy, iż obowiązującą wersją formularza jest...

Przygotowano formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach PO KL

02-12-2008
Formularz wprowadzania zmian w projekcie ma na celu szybsze i bardziej sprawne wprowadzanie zmian do projektów realizowanych w ramach Działania 1.1, Działania 1.2, Poddziałania 1.3.2, Poddziałania 1.3.7, Działania 5.4 i Działania 5.5 PO KL.

Konferencja „Stan wdrażania Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki"

20-11-2008
W dniu 19 listopada 2008 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizował pierwszą konferencję na temat stanu wdrażania Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki.

Spotkania robocze w zakresie rozliczania projektów oraz przygotowywania sprawozdań w ramach Działania 5.4 i 5.5 PO KL

17-11-2008
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza beneficjentów Działania 5.4 oraz Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do udziału w spotkaniach roboczych w zakresie rozliczania projektów oraz przygotowywania sprawozdań.

Generator Wniosków Płatniczych PO KL gotowy do pobrania

31-10-2008
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki w dniu 31 października 2008 r. udostępniła aplikację: Generator Wniosków Płatniczych (GWP).

Generator Wniosków Płatniczych PO KL

29-10-2008
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki z dniem 31 października 2008 r. planuje udostępnić Generator Wniosków Płatniczych (GWP).

Podręcznik wskaźników Programu Kapitał Ludzki

29-10-2008
Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zakończyła prace nad Podręcznikiem wskaźników PO KL

Lista rankingowa projektów w konkursie „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

16-10-2008
Publikujemy listę rankingową w konkursie „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Jednolita wersja Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki

13-10-2008
W związku ze zmianą zgłoszoną przez IZ PO KL oraz uwzględnienie treści erraty opublikowanej 1 października 2008 r. publikujemy nową, ujednoliconą wersję Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Kapitał Ludzki
1   ‹   123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS