Aktualności

Składanie ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego obszarów współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej

12-01-2009
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy...

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 5.4.2_1_2008

09-01-2009
Podpisano umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”

Wyniki oceny merytorycznej przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez IZ POKL

07-01-2009
Wyniki oceny merytorycznej projektu pt. „Kujawsko - Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych” Fundacji Ekspert-Kujawy w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008.

Informacja o liczbie wniosków złożonych na konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 PO KL

06-01-2009
31 grudnia 2008 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS zamknął konkurs o dofinansowanie z EFS projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.2, Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr konkursu DWF_1.3.2_1_2008)

Zakończenie konkursu „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

22-12-2008
31 grudnia 2008 r. MPiPS zamyka konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I PO KL - Poddziałanie 1.3.2 – Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Europejskim Funduszu Społecznym

18-12-2008
Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił „Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Europejskim Funduszu Społecznym”. Ideą konkursu jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania Funduszami Strukturalnymi, a w szczególności pogłębienie wiedzy...

Grupa docelowa projektów realizowanych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008 Programu Kapitał Ludzki

17-12-2008
Grupę docelową projektu realizowanego w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1 mogą stanowić organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym...

Wynik oceny merytorycznej projektu objętego procedurą odwoławczą na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008

12-12-2008
W efekcie pozytywnego rozpatrzenia protestu projekt Stowarzyszenia Klubu Pro Publico Bono pt. „Obywatel przede wszystki" został włączony do dalszej procedury wyboru w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.1 PO KL

10-12-2008
W dniu 9 grudnia 2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Panią Czesławę Ostrowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich...

Przypomnienie dotyczące sporządzania wniosków o płatność za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych

10-12-2008
Przypominamy o konieczności sporządzania wniosków o płatność za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych oraz sporządzania załącznika nr 2 do wniosku o płatność „Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia”.
1   ‹   123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS