Aktualności

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu DWF_5.4.2_2_2008

04-02-2009
Podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

Aktualna lista rankingowa projektów w ramach Konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008

04-02-2009
Aktualna lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów w ramach Konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008, uwzględniająca wyniki procedury odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej projektów przeprowadzonej w ramach protestu - konkurs nr DWF_5.4.2_2_2008

04-02-2009
Wyniki oceny merytorycznej projektów, przeprowadzonej w efekcie pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008 - „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

Nowa wersja Planu komunikacji oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

04-02-2009
Informujemy, że od 4 lutego 2009 r. zaczyna obowiązywać nowa wersja Planu komunikacji oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Procedura wyboru projektów konkursowych w związku ze zmianami w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

04-02-2009
Wpływ planowanej nowelizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL na przebieg procedury wyboru projektów konkursowych w I kwartale 2009 r.

Zmiany w procedurze odwoławczej w ramach PO KL

27-01-2009
Informujemy, iż od 31 marca br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach Programu Kapitał Ludzki

Wyniki oceny projektów na podstawie pozytywnego rozpatrzenia protestu w konkursie nr DWF 5.4.2_2_2008

22-01-2009
Publikujemy wyniki oceny merytorycznej projektów, przeprowadzonej w efekcie pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008.

Wyniki konkursu nr DWF_1.3.2_1_2008

21-01-2009
Wyniki konkursu „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Kapitał Ludzki

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.2 Programu Kapitał Luudzki

19-01-2009
W dniu 2 stycznia 2009 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zawarte zostały umowy o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki

Nowe uregulowania w zakresie stosowania zasad konkurencyjności w projektach PO KL

16-01-2009
Informujemy, iż od dnia 19 stycznia 2008 r. wchodzą w życie nowe uregulowania w zakresie stosowania zasad konkurencyjności w projektach PO KL.
1   ‹   122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS