Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego dot. oceny wskaźników dla Działania 5.4 i 5.5 PO KL

09-03-2009
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i 5.5 Programu Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008

04-03-2009
Publikujemy listę umów zawartych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_1_2008 "Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym" realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Kapitał Ludzki

Lista kolejnych umów zawartych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008

03-03-2009
Publikujemy listę kolejnych umów zawartych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008 „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Kapitał Ludzki

Podsumowanie konferencji "Stan wdrażania Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki”

03-03-2009
23 lutego 2009 roku w Warszawie odbyła się konferencja na temat „Stanu wdrażania Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki”.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009

03-03-2009
12 marca 2009 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009 dla beneficjentów (Projektodawców) zamierzających realizować projekty w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Kapitał Ludzki.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr DWF_1.3.2_2_2009

03-03-2009
10 marca 2009 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr DWF_1.3.2_2_2009 dla beneficjentów (Projektodawców) zamierzających realizować projekty w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Kapitał Ludzki.

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2009 r. w ramach Priorytetu I PO KL

02-03-2009
13 lutego br. Instytucja Zarządzająca PO KL warunkowo zatwierdziła Plan Działania na rok 2009 dla Priorytetu I PO KL.

Konkurs „Projekty na rzecz społeczności romskiej"

27-02-2009
27 lutego 2009 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 - „Projekty na rzecz społeczności romskiej" Programu Kapitał Ludzki

Wyniki oceny projektów przeprowadzonej w ramach protestu - konkurs nr DWF_1.3.2_1_2008

24-02-2009
Publikujemy wyniki oceny merytorycznej projektów, przeprowadzonej w efekcie pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu nr DWF_1.3.2_1_2008.

Konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_2_2009

20-02-2009
20 lutego 2009 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie wniosków w ramach Poddziałania 5.5.2 - Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego Programu Kapitał Ludzki
1   ‹   120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS