Aktualności

Nowa wersja zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki

06-04-2009
31 marca 2009 r. zatwierdzono nową wersję Zasad kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki. Dokument wszedł w życie 1 kwietnia 2009 r.

Lista kolejnych umów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_2_2008

06-04-2009
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL i”, Instytucja Wdrażająca ogłasza listę kolejnych umów podpisanych w ramach Konkursu pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego".

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

02-04-2009
27 marca 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Wytyczne obowiązują od 1 kwietnia 2009 r.

Zawieszenie konkursu nr DWF_5.5.2_2_2009

01-04-2009
Konkurs nr DWF_5.5.2_2_2009 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” został zawieszony w dniu 31 marca 2009 r.

Nowelizacja Zasad dokonywania wyboru projektów oraz Zasad finansowania w Programie Kapitał Ludzki

31-03-2009
Nowe wersje Zasad dokonywania wyboru projektów w Programie Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania POKL zostały podpisane przez Jarosława Pawłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wejdą w życie 1 kwietnia 2009 r.

Sporządzanie wniosku o płatność w ramach Działania 5.4 i 5.5 Programu Kapitał Ludzki

27-03-2009
W przypadku wątpliwości dot. sporządzania wniosku o płatność zapraszamy Państwa na konsultacje z opiekunami projektów w siedzibie DWF. W szczególności zachęcamy do współpracy beneficjentów, którzy wypełniają wnioski o płatność po raz pierwszy.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” PO KL

26-03-2009
W dniu 23 marca 2009 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez Panią Czesławę Ostrowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, reprezentowanym...

Termin zamknięcia konkursów nr DWF_1.3.2_2_2009 i DWF_5.4.2_3_2009 oraz zawieszenia konkursu nr DWF_5.5.2_2_2009

23-03-2009
Przypominamy, iż w dniu 31 marca 2009 r. zostaną zamknięte konkursy nr DWF_1.3.2_2_2009 i DWF_5.4.2_3_2009 oraz zawieszony zostanie konkurs nr DWF_5.5.2_2_2009

Nabór asesorów do Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Kapitał Ludzki zakończony

16-03-2009
Departament Wdrażania EFS zakończył procedurę naboru asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 PO KL.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009 odwołane

16-03-2009
Informujemy, iż spotkanie planowane na dzień 17 marca 2009 r. dotyczące konkursu nr DWF_5.4.2_3_2009 zostało odwołane, a termin kolejnego spotkania został wyznaczony na dzień 23 marca br.(poniedziałek)
1   ‹   119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS