Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

08-10-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

06-10-2015
Publikujemy I część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15.

Nabór ofert na usługę organizacji i obsługi konferencji organizowanej przez MPiPS

05-10-2015
Zapraszamy do składania ofert na usługę organizacji i obsługi konferencji na 200 osób organizowanej przez MPiPS w dniu 11 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Nabór ofert na usługę najmu sali konferencyjnej wraz z pomieszczeniem na catering

01-10-2015
Zapraszamy do składania ofert na usługę najmu sali konferencyjnej wraz z pomieszczeniem na catering na potrzeby konferencji organizowanej przez MPiPS w dniu 11.12.2015 r.

Zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

01-10-2015
Informujemy o zmianie Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.4 PO WER na projekty dotyczące zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

01-10-2015
Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15.

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

30-09-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER na projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

28-09-2015
Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach Działania 2.6 w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

24-09-2015
Informujemy o zmianach w załączniku do regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15, ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

23-09-2015
Informujemy o zmianie w Regulaminie konkursu ogłoszonego w ramach Działania 2.4 PO WER na projekty dotyczące zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
1   ‹   8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS