Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych założeń konkursu na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej

18-11-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentuje wyniki konsultacji społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w Działaniu 2.7 PO WER „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Nabór ofert na opracowanie metodologii monitoringu jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościam

17-11-2015
MPiPS zaprasza do składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Nabór ofert na szkolenie nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników MPiPS

13-11-2015
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

12-11-2015
MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w w ramach Działania 2.8 PO WER.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

30-10-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

Konkurs w ramach Działania 2.8 PO WER

30-10-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.8 PO WER w celu wyłonienia projektu na opracowanie i wdrożenie narzędzia do weryfikacji rozwiązań dot. deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Informacja o odwołaniu spotkania informacyjnego dot. konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

27-10-2015
Departament Wdrażania EFS w MPiPS informuje, że ze względu na małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców, spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 zaplanowane na 28.10.2015 r. nie odbędzie się.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

27-10-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 realizowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

21-10-2015
W dniu 12.10.2015 r. Departament Wdrażania EFS zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4.

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

20-10-2015
W dniu 9.10.2015 r. Departament Wdrażania EFS w MPiPS zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
1   ‹   7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS