Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

22-09-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 ogłoszonym w ramach Działania 2.5 PO WER.

Zmiana listy rankingowej projektów w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

16-09-2016
Instytucja Pośrednicząca dokonuje zmiany listy rankingowej projektów w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej PO WER.

Zmiana wzoru umowy w ramach regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

07-09-2016
Zmiana wzoru umowy w ramach regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetu II PO KL

01-09-2016
MRPiPS publikuje sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” PO KL

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. śląskie)

08-08-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w województwie śląskim, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. lubuskie)

03-08-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w województwie lubuskim, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. warmińsko-mazurskie)

15-07-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w ramach województwa warmińsko-mazurskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

15-07-2016
Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002.15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. kujawsko-pomorskie)

14-07-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w ramach województwa kujawsko-pomorskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

28-06-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   ›   131
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS