Aktualności

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych - GWP 7.5.0

30-09-2013

Instytucja Zarządzająca PO KL w dn. 7 października br. udostępni nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0. Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmie m.in.:

  • aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
  • wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
  • zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu 'data' w GWP dla nowo utworzonych wniosków o płatność - data będzie wprowadzana przez użytkownika,
  • dodanie w module Wskaźniki PO KL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu "Procedura importu wskaźników z GWP do KSI".

Instytucja Zarządzająca PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.

Wnioski o płatność przygotowane w poprzednich wersjach GWP po wczytaniu do wersji 7.5.0 ulegną przekształceniu do nowej wersji GWP. Aktualizacji ulegnie suma kontrolna wniosku, a dalsza jego edycja będzie możliwa.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS