Aktualności

Projekt systemowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

30-07-2013

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi nabór uzupełniający dla podmiotów uprawnionych do realizacji pilotażowej części projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są powiatowe urzędy pracy lub powiatowe centra pomocy rodzinie.

Pilotażowa część projektu „Schematom STOP!...” przeprowadzona zostanie w 40 wybranych powiatach. Istotą pilotażu jest przetestowanie tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej na grupie 400 rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Centrum RZL od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 lub przesłać pocztą na adres Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697. Nabór wniosków będzie prowadzony do dnia uzupełnienia przewidzianej puli wniosków.

Projekt systemowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” realizowany przez Centrum RZL w ramach Priorytetu I PO KL, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o naborze oraz projekcie znaleźć można na stronie www.crzl.gov.pl.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS