Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego dot. oceny wskaźników dla Działania 5.4 i 5.5 PO KL

09-03-2009

Głównym celem badania ewaluacyjnego będzie przeprowadzenie oceny adekwatności wyboru wskaźników założonych dla Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora oraz Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013. Badanie będzie miało również na celu określenie alternatywnych wskaźników stanowiących uzupełnienie dla wskaźników zatwierdzonych w dokumentach programowych PO KL.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty oraz oczekiwań DWF w zakresie przedmiotowego badania ewaluacyjnego znajdą Państwo w załączniku. Zamówienie będzie realizowane poniżej ustawowego progu 14 tys. euro.

Ofertę należy przesłać do dnia 20 marca 2009 r. na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3a, 00-349 Warszawa oraz na adres elektroniczny: oraz .

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za badanie ewaluacyjne w DWF: Panią Dominiką Skwarską tel. (22) 461-63-22 lub Panią Marleną Kończak tel. (22) 461-63-46.

Pliki do pobrania:

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS