Aktualności

Konkurs nr DWF_5.5.2_5_2010 pt.: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego z dniem 31 grudnia 2010 r. zostanie zamknięty

20-12-2010

Informujemy, że konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_5_2010 pt.: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego realizowany w ramach Poddziałania 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego, Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie zamknięty z dniem 31 grudnia 2010 r., ze względu na zmianę Systemu Realizacji PO KL.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS