Aktualności

Informacja na temat liczby i łącznej wartości projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.5.2_4_2010

08-07-2010

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr  DWF_5.5.2_4_2010 pt.: „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” trwał od 25 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 000 000,00 PLN. W odpowiedzi na powyższy konkurs do DWF wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie projektów  na łączną kwotę 38 351 098,97 PLN.

Jednocześnie, zgodnie z Zasadami wyboru projektów w ramach PO KL publikujemy harmonogram przeprowadzania poszczególnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania:

 Harmonogram oceny i wyboru wniosków - konkursu nr DWF_5.5.2_4_2010
 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS