Aktualności

Inauguracja konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

06-06-2006

- Bardzo się cieszę, że tak liczne grono osób, przedstawicieli różnych instytucji i ekspertów, wykazało zainteresowanie Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to dobra okazja, żeby porozmawiać o polityce spójności w Polsce, o Narodowej Strategii Spójności i o samym Programie - powiedziała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, rozpoczynając konferencję inaugurującą proces społecznych konsultacji PO Kapitał Ludzki.

– Dzisiejsza konferencja i kolejne spotkania konsultacyjne mają na celu przedyskutowanie zawartości Programu. Państwa uwagi i opinie, które zostaną zgłoszone podczas naszych spotkań przyczynią się do ostatecznej wersji Programu – zaznaczył Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

Na realizację polityki spójności w latach 2007-2013 Polska otrzyma z Unii Europejskiej znacznie więcej środków niż w obecnym okresie programowania – prawie 60 mld euro, a  dodatkowo 12,5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, co razem z wkładem krajowym daje 108 mld euro na realizację polityki spójności w naszym kraju. - To ogromna kwota, która pozwoli Polsce nadrobić spory dystans, jaki mamy w stosunku do innych krajów europejskich w różnych wymiarach. Ale pozwoli też uporać się z wewnętrznymi problemami, zwłaszcza społecznymi, które nas trapią: nadal bardzo wysoki poziom bezrobocia, wysoki poziom wykluczenia społecznego i konieczność aktywnej polityki włączenia szeregu różnych grup ludności do głównego nurtu życia społecznego, a zwłaszcza na rynek pracy – powiedziała minister Gęsicka. - Chcielibyśmy, aby ostatecznym rezultatem wydatkowania unijnych funduszy, jaki osiągniemy w 2015 roku,  było wyraźne podniesienie poziomu i jakości życia ludzi w Polsce we wszystkich możliwych wymiarach. – dodała. Jednocześnie zaznaczyła, że na rozwój zasobów ludzkich w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 9,5 mld euro, z czego ponad 8 mld euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki z EFS będą wdrażane za pomocą jednego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a nie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania za pośrednictwem kilku programów operacyjnych: SPO RZL, PIW EQUAL i ZPORR. – W ramach tego programu realizowana będzie cała polityka, którą zajmuje się Europejski Fundusz Społeczni. Dzięki temu, że będziemy mieli jeden program, jedność proceduralna będzie dużo łatwiejsza – przekonywał Dyrektor Chorąży.

Jednocześnie przewidziano znaczną decentralizację w zarządzaniu Programem. 70 proc. kwoty przeznaczonej na inwestycje w kapitał ludzki trafi do regionów, a 30 proc. będzie wdrażanych centralnie przez odpowiednie resorty. Za koordynację odpowiedzialne będzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzięki decentralizacji unijna pomoc będzie lepiej dopasowana do regionalnych potrzeb oraz specyfiki lokalnych rynków pracy.

Program Kapitał Ludzki oprócz takich elementów, które występują  w obecnej perspektywie finansowej, jak kwestie związane z zatrudnieniem, szeroko rozumianym rynkiem pracy, edukacją, integracją społeczną, adaptacyjnością przedsiębiorstw będzie obejmował nowe elementy. – Ważną rzeczą i pewną nowością, jaka się pojawi w następnym okresie będzie wydatkowanie znacznie większych kwot na poprawę efektywności administracji publicznej. Mówi się, że administracja jest niesprawna, że nie jest ukierunkowana na wizję, tylko na bardziej ostrożnościowe i zachowawcze cele. Dlatego chcemy wzmacniać potencjał naszej administracji. – podkreślała minister Grażyna Gęsicka. Nowością jest także wspieranie rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich oraz promocja zdrowia pracowników. 

Uczestnicy konferencji byli zainteresowani szczegółami systemu wdrażania PO Kapitał Ludzki. – Bardzo intensywnie opracowujemy system wdrażania dla wszystkich programów operacyjnych. Robimy to we współpracy z samorządami wojewódzkim oraz partnerami społecznymi z różnych środowisk. Sądzę że we wrześniu ten system będzie gotowy – wyjaśniała minister Gęsicka.

Podczas dyskusji zwracano uwagę na bardzo ważny problem społeczny, jakim jest emigracja z Polski ludzi młodych, dobrze wykształconych, mobilnych. Silnie zaakcentowano potrzebę uwypuklenia tego zagadnienia w PO Kapitał Ludzki.

Na zakończenie konferencji minister Grażyna Gęsicka jeszcze raz zachęciła do aktywnego udziału w dyskusji nad Programem Kapitał Ludzki. - Wśród Państwa jest większość praktyków obecnego okresu programowania. Chcemy skorzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia – mówiła Gęsicka.

Uwagi na temat projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można przesyłać na adres e-mail: .

Konferencja inaugurująca konsultacje Po Kapitał Ludzki odbyła się 26 czerwca 2006 r. w Warszawie.

Pobierz plik:


notatka_po_kl_26_092.pdf
Bliższe informacje na temat PO Kapitał Ludzki
stan_wdrazania_sporzl_260606r.doc
Stan wdrażania SPO RZL na maj 2006 r.
pokl_260606_ogolnie.pdf
Prezentacja na temat PO Kapitał Ludzki
pokl_komponent_regionalny3.pdf
Prezentacja pt.: Wsparcie zasobów ludzkich w regionie jako szansa na podniesienie spójności terytorialnej kraju oraz przyspieszenie zmian strukturalnych w regionach
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS