Aktualności

Konsultacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

09-08-2006

22 sierpnia br. w Warszawie odbędą się konsultacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla instytucji rynku pracy. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat rozwiązań i decyzji zawartych w powyższym programie. Konsultacje mają charakter warsztatowy.

 Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna

Cel
Celem konsultacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat rozwiązań i decyzji zawartych w powyższym programie operacyjnym. Konsultacje mają charakter warsztatowy

Miejsce
Warszawa, Hotel Novotel Centrum (dawny hotel Forum), róg Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.

Termin
22 sierpnia 2006 r. godz. 10.30 – 15.30

Uczestnicy
Łącznie ok. 120 osób, w tym:

I grupa* - ok. 40 – instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, OHP, korporacje samorządowe delegowane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz OHP z danego regionu

II grupa - ok. 40 - niepubliczne instytucje rynku pracy: stowarzyszenia i zrzeszenia.

III grupa - ok. 20 - organizacje związków zawodowych i pracodawców

IV grupa - ok. 20 – eksperci

Rekrutacja
Zgłoszenia wyłącznie pocztą elektroniczną (zgłoszenia przesłane faxem nie będą przyjmowane). Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania poniżej) oraz przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2006r. na adres e-mail: .

*Uczestnicy z I grupy – przesyłają zgłoszenia reprezentacji z danego regionu w jednym mailu.

Potwierdzenia zostaną przesłane po upływie terminu zgłoszenia przez pracownika departamentu co będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja
Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Nie przewiduje się refundacji żadnych kosztów poniesionych przez uczestników. Departament zapewnia poczęstunek.

Finansowanie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004 - 2006

Uwaga!

Wraz z potwierdzeniami rozesłana zostanie Ankieta dotycząca wstępnych stanowisk uczestników na temat PO KL, którą należy przesłać na adres e-mail: do dnia 21 sierpnia br.


Pliki do pobrania:

 

form_pokl_rynek_pracy.doc
Formularz zgłoszeniowy
informacja1.pdf
Informacja na temat konsultacji PO KL
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS