Aktualności

Konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_4_2010

25-05-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamkniety nr DWF_5.5.2_4_2010 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o donansowanie projektów ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rzadzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego poprzez:

 

  1. wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego 
  2. tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego
  3. tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych
  4. tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie
  5. wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć osobiscie, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

Wnioski bedą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 25 maja 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizujacej Konkurs. Konkurs ma charakter zamkniety.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:
 

  • organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, wchodzące w skład organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
     
  • związki zawodowe, organizacje pracodawców lub ich posiadające osobowość prawna wewnętrzne struktury organizacyjne, uczestniczące w pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego lub Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.


Dokumentacja konkursowa do pobrania w dziale: Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 5.5.2 ... przejdź do działu


Na realizacje projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostepna jest kwota 12 000 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonu: 022 461 63 32, 022 461 63 66 oraz 022 461 63 76.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS