Aktualności

Konsultacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

06-09-2006

26 lipca br. w Warszawie odbędą się konsultacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora pomocy społecznej. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat rozwiązań i decyzji zawartych w powyższym programie. Konsultacje mają charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem spotkania będzie prezentacja ogólna PO KL, w drugiej części spotkania odbędą się warsztaty szkoleniowe.


Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet IV*: Dobre Państwo


Cel
Celem konsultacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat rozwiązań i decyzji zawartych w powyższym programie operacyjnym. Konsultacje mają charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem spotkania będzie prezentacja ogólna PO KL, w drugiej części spotkania odbędą się warsztaty szkoleniowe.
 
Miejsce
Warszawa, Hotel Novotel Centrum (dawny hotel Forum), róg Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej.

Termin
26 lipca 2006 r. godz. 10.30 – 15.30

Uczestnicy
Łącznie ok. 120 osób, w tym:
- ok. 50 – przedstawiciele samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- ok. 30 – eksperci
- ok. 40 – inne osoby chętne do udziału w konsultacjach

Rekrutacja
Zgłoszenia wyłącznie pocztą elektroniczną (zgłoszenia przesłane faxem nie będą przyjmowane). Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania poniżej) oraz odesłanie go najpóźniej do 19 lipca 2006r. na adres e-mail: Mariusz.Marciniak@mpips.gov.pl.

Potwierdzenie zgłoszenia przez pracownika departamentu jest równoznaczne z zaproszeniem na spotkanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja
Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Nie przewiduje się refundacji żadnych kosztów poniesionych przez uczestników. Departament zapewnia poczęstunek.

Pliki do pobrania:
 

form_pokl_pom_spol.doc
Formularz zgłoszeniowy
konsultacjepokl_info.pdf
Informacja o konsultacjach
zalozenia_do_reformy_ps.pdf
Założenia do reformy systemu pomocy społecznej (projekt)
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS