Aktualności

Zasady wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

21-09-2007

Publikujemy dokument Zasady Wyboru Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są one częścią zbioru zasad wdrażania Programu Kapitał Ludzki, które zawarte zostały w dokumencie System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL).

Kryteria wyboru projektów stanowiące Załącznik nr 6 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 będą przedmiotem zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO KL w październiku br.

System realizacji PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013,  jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Kapitał Ludzki: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL.

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucje Zarządzającą zgodnie z art. 26 pkt 1 ust 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Dokument uwzględnia wytyczne horyzontalne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO.

Pobierz pliki:

zasady_wyboru_projektow_pokl.pdf
Zasady Wyboru Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zasady_wyboru_projektow_pokl1.doc
Zasady Wyboru Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
sr_pokl.zip
System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS