Aktualności

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr DWF_5.5.2_3_2009

14-01-2010

W dniu 7.01.2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu otwartego nr DWF_5.5.2_3_2009 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”. Celem posiedzenia KOP była ocena merytoryczna 7 projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.


Przedmiotem posiedzenia KOP była ocena merytoryczna 7 wniosków (na łączną kwotę 4 604 926,15  PLN), które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.5.2_3_2009 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i przeszły ocenę formalną do dnia posiedzenia KOP, tj. 7 stycznia 2010 r.                                                                            


Żaden z siedmiu wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej (załącznik), z czego:

  • 1 wniosek nie spełnił standardu minimum dot. przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn
  • 6 wniosków spełniło standard minimum, ale nie uzyskało wymaganej procentowo sumy punktów, w tym: 4 wnioski otrzymały ponad 60% ogólnej sumy punktów, nie osiągając 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej; 2 wnioski uzyskały mniej niż 60% ogólnej sumy punktów i mniej niż 60% w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.


Jednocześnie IOK pragnie poinformować, że na dzień 1 lutego 2010 r. zaplanowane jest następne posiedzenie KOP, pod warunkiem, iż do tego terminu wpłyną kolejne wnioski o dofinansowanie projektów i przejdą pozytywnie ocenę formalną. Dostępna alokacja na konkurs wynosi nadal:  2 363 385,77 PLN po uwzględnieniu kwoty rezerwy finansowej w wysokości 5% alokacji na konkurs.

Pliki do pobrania:

 Lista wniosków - konkursu nr DWF_5.5.2_3_2009

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS