Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

22-09-2016

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, publikujemy listę projektów w poniższych województwach:

 • Podkarpackie,
 • Śląskie,
 • Świętokrzyskie,
 • Wielkopolskie,
 • Zachodniopomorskie,

które w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej zostały wybrane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 44, ust 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie  POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16.

 

Pliki do pobrania

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa podkarpackiego – gmina miejsko-wiejska pobierz plik
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa śląskiego – gmina miejsko-wiejska pobierz plik
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa świętokrzyskiego – gmina miejsko-wiejska pobierz plik
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa wielkopolskiego – gmina miejska pobierz plik
 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach województwa zachodniopomorskiego – gmina miejsko-wiejska pobierz plik
 • Skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.02.05.00-00-005/16 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS