Dla słabo widzących

24-11-2020

Aktualności

Zmiana wzoru umowy w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 oraz POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

21-06-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 9 do regulaminów konkursów nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 oraz POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłoszonych w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku prac.

Aktualna wersja Załącznika nr 9 - Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) dostępna jest na:

Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS