Aktualności

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

09-06-2016

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej i negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, publikujemy listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów.
 

Lista rankingowa nr 1 uwzględnia alokację na konkurs w wysokości 50 mln zł pomniejszoną o rezerwę finansową w wysokości 5% wartości alokacji konkursu z przeznaczeniem na odwołania projektodawców. 
 

Projekty rekomendowane do dofinansowania zostały wyszczególnione w kolumnie "Wyniki oceny" z adnotacją: "Wniosek skierowany do dofinansowania". 
 

Ponadto, Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie z kwoty 50 mln zł do kwoty 60 mln zł.
 

W związku z powyższym lista rankingowa nr 2 uwzględnia alokację na konkurs w wysokości 60 mln zł. Analogicznie do listy rankingowej nr 1 projekty rekomendowane do dofinansowania zostały wyszczególnione w kolumnie "Wyniki oceny" z adnotacją: "Wniosek skierowany do dofinansowania". 
 

Dodatkowo informujemy, iż lista projektów skierowanych do dofinansowania w wyniku ponownej oceny po proteście zostanie opublikowana w terminie późniejszym.
 

Pliki do pobrania

  • Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 uwzględniająca alokację na konkurs w wysokości 50 mln PLN (lista rankingowa nr 1) - pobierz plik
  • Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 uwzględniająca alokację na konkurs w wysokości 56 mln PLN (lista rankingowa nr 2) - pobierz plik
  • Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS