Aktualności

Unieważnienie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16

25-05-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej unieważnia ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2016 r. konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 „Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.

Decyzja o unieważnieniu konkursu ma na celu wprowadzenie dodatkowego kryterium gwarantującego rozdzielenie roli podmiotu pełniącego funkcję doradczą w zakresie projektowania systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (projektodawca) oraz podmiotu wdrażającego system wsparcia – realizatora usług wsparcia w regionie (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) określa podział kompetencji i zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w realizacji systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Łączenie opisanych powyżej ról w ramach jednego podmiotu miałoby niekorzystny wpływ na realizację celów wynikających z KPRES, także w związku zagrożeniem wystąpienia konfliktu interesów. Warto w tym miejscu podkreślić, iż po wprowadzeniu modyfikacji założeń, konkurs na organizację działań rzeczniczych i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, zostanie uruchomiony ponownie.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS