Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

18-05-2016

Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę strategiczną wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W związku z zakończeniem obrad panelu członków KOP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016 r. publikujemy wyniki oceny strategicznej projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15. W trakcie obrad ocenie strategicznej poddano 2 projekty, z których do dofinansowania wyłoniono 1 projekt.
 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które w wyniku oceny strategicznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
  • Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS