Aktualności

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

12-05-2016

W dniu 25 kwietnia 2016 roku pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego pt. „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego” w zakresie studiów I i II stopnia.

Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna

Nr projektu: WND-POWR.02.05.00-00-0019/15

Nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

Tytuł projektu: „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego”

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Siedziba Beneficjenta: Lublin

Wartość projektu: 1 065 540,48 PLN

Wartość dofinansowania: 1 033 574,26 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. - 31.03.2019 r.

Data podpisania umowy: 25.04.2016 r.


Grupa docelowa: 46 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowisku aspiranta pracy socjalnej (APS) w II makroregionie obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Celem projektu jest umożliwienie osobom zatrudnionym na stanowisku aspiranta pracy socjalnej zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

Poprzez udział w projekcie i ukończenie studiów odbywających się w trybie dwudniowych zjazdów weekendowych uczestnicy projektu:

  • 31 aspirantów pracy socjalnej w ramach studiów I stopnia,
  • 15 aspirantów pracy socjalnej w ramach studiów II stopnia,

nabędą kompetencje i uzyskają kwalifikacje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS