Dla słabo widzących

26-01-2021

Aktualności

Nabór partnera do Projektu konkursowego partnerskiego w ramach Działania 2.16 PO WER został unieważniony

12-05-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o rezygnacji ze złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym, nabór na partnera do projektu ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2016 roku stał się bezzasadny.

Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS