Aktualności

Wynik postępowania w trybie zasady konkurencyjności na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych w ramach PO WER

04-05-2016

Departament Wdrażania EFS w MRPiPS uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na postępowanie na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), wpłynęło 13 ofert.

Najkorzystniejsze oferty zostały złożone przez:

  1. Konsorcjum – Atelier Zamówienia publiczne Agata Smerd, Agata Hryc – Ląd,
  2. Centrum Doradztwa i Szkoleń Prawa Zamówień Publicznych s.c. Renata Król, Beata Graff,
  3. Magdalena Suchocka.


Ww. oferenci spełnili stawiane w postępowaniu warunki udziału oraz złożyli najkorzystniejsze oferty pod kątem wskazanego kryterium (cena 100%).

Z wybranymi trzema Zleceniobiorcami zostanie podpisana umowa na wzorach stosowanych przez Zleceniodawcę.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS