Aktualności

Zmiana wzoru umowy w ramach regulaminów czterech konkursów ogłoszonych w PO WER 2014-2020

29-04-2016

Informujemy, że w związku z aktualizacją wzoru umowy o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą, zmianie uległy zapisy w Załączniku 9 Regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01‐IP.03‐00‐001/15 ogłoszonego w ramach Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER, oraz w Regulaminach konkurów nr POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐001/15, POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐002/15, POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐003/16 ogłoszonych w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku prac.

Zmianie uległy zapisy umowy o dofinansowanie projektu, w ramach konkursu nr POWR.01.03.01‐IP.03‐00‐001/15 i POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐002/16 Załącznik 9 Wzór umowy o dofinansowanie, tj. Załącznik 9a „Wzór umowy o dofinansowanie projektu” oraz w ramach konkursu nr POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐001/15, POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐003/15 do Załącznika 9 Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe), a także dodano do umowy załącznik nr 6 „Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu”.
 

Pliki do pobrania

  • Konkurs nr POWR.01.03.01‐IP.03‐00‐001/15 i POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐002/16 - Załącznik 9 Wzór umowy o dofinansowanie, tj. Załącznik 9a „Wzór umowy o dofinansowanie projektu” - pobierz plik
  • Konkurs nr POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐001/15 i POWR.02.04.00‐IP.03‐00‐003/15 - Załącznik 9 Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS