Aktualności

Konkurs uzupełniający nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16

28-04-2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 pt. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.
 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.
 

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 28 800 000 PLN, w tym alokacja na poszczególne województwa:

 • dolnośląskie - 1 800 000,00 PLN
 • kujawsko-pomorskie - 2 160 000,00 PLN
 • lubelskie - 1 800 000,00 PLN
 • lubuskie - 1 080 000,00 PLN
 • łódzkie - 1 800 000,00 PLN
 • małopolskie - 1 800 000,00 PLN
 • mazowieckie - 2 880 000,00 PLN
 • opolskie -  1 080 000,00 PLN
 • podkarpackie - 1 800 000,00 PLN
 • podlaskie - 1 440 000,00 PLN
 • pomorskie - 1 800 000,00 PLN
 • śląskie - 2 160 000,00 PLN
 • świętokrzyskie - 1 440 000,00 PLN
 • warmińsko-mazurskie - 1 800 000,00 PLN
 • wielkopolskie - 2 160 000,00 PLN
 • zachodniopomorskie - 1 800 000,00 PLN

Uwaga: Ostateczna liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych województw jest zależna od liczby projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16.
 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.05.2016 r. do dnia 13.06.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl.
 

Pytania

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: ops@efs.mrpips.gov.pl.
 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 w serwisie efs.mrpips.gov.pl.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS