Aktualności

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych

26-04-2016

Publikujemy interpretację dotyczącą stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych w przypadku planowanej nowelizacji ustawy i upływającego terminu implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18A/ZE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Ministerstwo Rozwoju zaleca zapoznanie się z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych, wskazującym sposób postępowania, który powinien zostać przyjęty przez zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w treści obowiązującej ustawy.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.
 

Pliki do pobrania

  • Pismo Ministerstwa Rozwoju, znak: DKF-IV.250.15.2016.MT - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS