Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

22-04-2016

Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonego w II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej, publikujemy listę projektów, które w wyniku oceny merytorycznej zostały skierowane do oceny strategicznej.

Po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Organizująca Konkurs zamieści listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15.
 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 i zostały skierowane do etapu oceny strategicznej - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS