Aktualności

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

21-04-2016

W związku z aktualizacją wzoru umowy przez Instytucję Zarządzającą do Załącznika nr 9 a „Wzór umowy o dofinansowanie projektu” oraz Załącznika 9 b „Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi” dodano załącznik nr 6 „Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu beneficjenta  do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu”.

W załączniku nr 18 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00‐IP.03‐00‐001/16 ‐ Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO WER wprowadzono zapisy:

  • wskazano, iż koszt szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej – 2 000 PLN to maksymalny średni koszt objęcia uczestnika projektu szkoleniowego usługą szkoleniową w ramach projektu;
  • wskazano, iż na koszt wsparcia jednego uczestnika składa się koszt usługi szkoleniowej.


Ponadto, w załączniku nr 18 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO WER  skorygowano zapisy w kolumnie „Lp.” wpisując poprawną kolejność.
 

Pliki do pobrania

  • Załącznik nr 9a - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (AKTUALNY) - pobierz plik
  • Załącznik nr 9b - Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi (AKTUALNY) - pobierz plik
  • Załącznik nr 18 - Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Działania 2.7 PO WER (AKTUALNY) - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS