Aktualności

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16

15-04-2016

Informujemy, iż w związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców podczas spotkania informacyjnego przeprowadzonego w dniu 13 kwietnia 2016 r., Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym) podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 28 kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym zapis w Rozdziale 12 Złożenie wniosku o dofinansowanie pkt. 1, otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31.03.2016 r. do dnia 28.04.2016 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem  8 (…)”.

Nowy termin naboru wniosków obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 - 15.04.2016 r. (AKTUALNY) pobierz plik
  • Opis zmian w regulaminie konkursu nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 – 15.04.2016 r. pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS